• 3 Mart 2014 07:56

  Genel Kurul

  pics/pics_etkinlik/ETKN_17091/307c569d7394e47c1d671f5e27732423.jpg

  Diyabet Derneği 10. Dönem Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi günü yapıldı. Türk Maarif Koleji Rauf R. Denktaş Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula katılmaya hak kazanan üyelerimizin % 29’u katıldı.

  Diyabet Derneği 10. Dönem Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi günü yapıldı. Türk Maarif Koleji Rauf R. Denktaş Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula katılmaya hak kazanan üyelerimizin % 29’u katıldı.

  Genel Kurul saat 09:00 da açıldı ancak üye tam sayısının yarıdan fazlası hazır bulunmadığından Tüzüğümüze göre Genel Kurula yarım saat sanra, saat 09:30 da Divan heyetinin seçimi yapılarak başlandı.

  Ahmet Mahirel divan başkanı olurken divan sekreterliklerine Handan Bilgehan Mert ve Hasan Mulla seçildiler.

  Gündeme göre Yönetim Kurulu Başkanı Caner Arca açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında bu güne dek derneğe emeği geçen herkese teşekkür eden Arca, gelinen aşamada Diyabet Derneğinin misyonunun, diyabetli ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek, toplumda diyabet bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. “Dernek, dernek tüzüğü ile yükümlülük alan, sorumluluk alan ve bu tüzüğe uygun davranarak keyfiliği dışlayan kişilerden oluşur. Tüzüğün verdiği haklardan yararlanmak ve yüklediği sorumluluklar ile yükümlü olmak dernek üyesinin hakkı ve sorumluluğudur. Derneğin gücü de buradan gelmektedir” diye konuşan Arca, kurumsallaşmanın önemine de dikkat çektiği konuşmasında; “Derneğin çalışmasını tek kişiye, başkana veya bir başkasına, kişinin “zaman ayırabilesine” bağlamak olmaz. Bu konuda da çok önemli bir noktadayız. Bazı adımların mutlaka atılması” gerektiğinin altını çizdi.

  Konuk olarak bulunan Dr. Hasan Sav konuşmasında Diyabet Derneğinin çalışmaları ile toplumda benimsenen bir dernek olduğuna ve kaliteli bir Genel Kurul yaşandığına vurgu yaparak, katılanlara teşekkür etti ve başarı diledi.

  Daha sonra Denetim kurulu raporu okundu. Mali rapor okunarak oy birliği ile aklandı ve faaliyet raporu okundu ve katılımcılar tarafından onaylandı.

  Gündemin son maddesinde 9 kişilik Yönetim Kurulu ile 3 kişilik Denetim ve 3 kişilik Disiplin Kurulları için gizli oy açık sayım ilkesi doğrultusunda seçim yapıldı.

  Seçimler sonucunda Yönetim Kuruluna; Mustafa Oymacı, Taner Morris, Caner Arca, Ali Yıldırım, Yıldan Oymacı, Gülsün Rüstem, Mustafa Bilgehan, Mustafa Türk ve Ateş Farisoğlu Yönetim Kurulu asli üyeliğine Mine Egemen, Bertan Erbekir ve Ertan Azer de yedek üyeliğe seçildiler.

  Denetim Kurulu asli üyeliğine Hasan Ünvan, Mehmet Beysoydan, Hasan Aktuğ ve yedek üyeliğe Ahmet T. Acaroğlu seçildiler.

  Disiplin Kurulu asli üyeleri ise Ahmet Oğuz Özen, Hasan Bozkan, Neriman Doktoroğlu ve yedek üyeliğe de Döne Şahin seçildiler.