• 28 Ağustos 2014 11:00

    Derneğimiz Danışma Kurulu Toplandı

    pics/pics_etkinlik/ETKN_93896/1a2c04898fb4eb1b6e87159ff1e77c2a.jpg

    Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince ( Madde 23 ) Diyabet Derneği Danışma Kurulu 25 Ağustos 2014 Salı akşamı dernek salonumuzda toplandı.

    Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince ( Madde 23 ) Diyabet Derneği Danışma Kurulu 25 Ağustos 2014 Salı akşamı dernek salonumuzda toplandı.
    Denetleme Kurulu’na katılanlara derneğimizde yapılan ve halen devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Önümüzdeki sonbahar- kış döneminde yapılması gereken çalışmalar için neler düşünüldüğü konuşuldu ve katılımcıların derneğimiz politikası hakkında görüşleri alındı.