• 26 Şubat 2018 15:08

  16. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleşti

  16. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleşti

  Genel kurulumuzda faaliyet ve mali raporlar görüşüldü. Oy birliği ile aklandı.
  Yeni kurul üyelerimiz belirlendi.

  Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 16 Genel Kurulu gerçekleşti.
  Dernek organlarının yeni üyeleri belli oldu.

  2017 yılı çalışmalarının raporlarının değerlendirdiği, üyelerin görüşlerini belirttiği 16. Olağan Genel Kurulu 24 Şubat 2018 Cumartesi günü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi salonunda gerçekleşti. Saat 09:30 da başlayacağı duyurulan Genel Kurul, yeterli üye sayısının gelmemesi üzerine dernek tüzüğüne uygun olarak yarım saat beklendikten sonra saat 10:00’da başladı.

  Divan başkanı ve iki sekreterin seçilmesinden sonra Dernek başkanı Caner Arca açılış konuşmasını yaptı. Derneğin süreç içerisinde yaptıkları ve yapamadıkları olduğunu, bunların yeni yönetim kurulunda tartışılıp aşılması gerektiğini vurguladı.

  Daha sonra mali rapor ve faaliyet raporu okunup tartışmaya açıldı. Ayrı ayrı oylanıp oy birliği ile aklandı.

  Denetim ve Disiplin Kurullarına üçer kişi aday olduğundan seçim yapılmadan adayların seçildikleri kabul edildi.

  14 adayın katıldığı Yönetim Kurulu seçimi yapılarak görev bölümü aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirildi.

  Başkan Caner Arca
  Genel Sekreter Tomris Mahirel
  Örgütlenme Sekreteri Taner Morris
  Eğitim Sekreteri Şerife Özhuy
  Mali Sekreter Ali Yıldırım
  Sosyal Faaliyet Sekreteri Gülsün Rüstem
  Basın Yayın Sekreter Demet Şeherlioğlu
  Faal üye Handan Bilgehan Mert
  Faal üye Mustafa Bilgehan